Performans aralığı

Sanayi suyu arıtma

Suyun üretim etmeni olarak güvenceye alınması.

Önemli üretim etmenlerinden biri olan su, sanayide ilgili proseslerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için gerekir. Sanayi suyu yelpazesi, elektrik santrallarındaki soğutma, kazan besleme suyundan ve sanayideki çok geniş alandaki kullanımlara yönelik proses suyundan elektronik, eczacılık sanayilerine yönelik saf suya kadar uzanır.

Özgül her iş için ısmarlama bir çözüm bulabiliyoruz. WABAG olarak, sanayi şirketlerine nicel ve nitel su temininin güvenceye alınmasına ilişkin olarak göreneksel proseslerden performansı yüksek sistemlere (örn. Diyaframlı proseslere) kadar hemen hemen her ihtiyacı kapsayan çok geniş bir arıtma prosesi portföyü sunuyor. Güvenilir, az bakım isteyen ve yüksek ekonomi sağlayan sistemlere özel değer veriyoruz.

  • Proses suyu
  • Kazan besleme suyu
  • Servis suyu

Seçilmiş referanslar:

 


sustainable solutions. for a better life