Performans aralığı

Faaliyetler

Deneyimimiz, avantajınız oluyor.

 • Hizmetler ve Faydalar
 • Faaliyet Yönetimi Kavramları

Su yönetimi, yerel makamların ve sanayi şirketlerinin kendi deneyimlerinden biliyor oldukları üzere isterleri çok olan görevler arasında yer alır. Faaliyet yönetimi, kaynakları hem idari sektörde hem insan kaynakları sektöründe kısıtlar. Aynı zamanda, sıklıkla bilinmeyen teknik bir alanı temsil eden optimum ve randımanlı su yönetimi, taahhüt konusu olarak çok büyük sorumluluk ister.

İşletme yönetimi gerekleri artıyorken teknolojiler durmadan daha da gelişiyor. Üstüne üstlük, aynı zamanda, su yönetimiyle ilgili mevzuat düzenli biçimde daha sıkı olmaya başlıyor. Artan sayıdaki yerel makam ve sanayi şirketi, ekonomik, teknik ve yasal tüm bu isterleri karşılayabilmek için su alanındaki geniş bir yelpazede yer alan görevlerini dışardan ortaklarına teslim ediyorlar..

Kaliteyi, proses optimizasyonunu ve randıman artışını garanti ediyoruz.

WABAG, sayısız tesisi tasarlayıp yapılamış olmasının ve bunların yönetimindeki yıllara dayanan deneyiminin sonucu olarak su ve faaliyet yönetimi alanlarında kaplamlı teknik bilgiye ve kabul edilmiş ustalığa sahip bulunuyor olduğundan tesislerin işleyişini optimize ederek başarılı olmalarına katkıda bulunabilir.

İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin teknik ve/veya ticari yönetiminin sorumluluğun eksiksiz olarak üstleniyoruz ve müşterilerimizi tesisin bütün ömür döngüsü boyunca ortak olarak destekliyoruz.

Müşterilerimiz, günlük faaliyet sırasında şunlardan yararlanıyorlar:

 • Uzmanlarımızın uzun dönemli uluslararası deneyimleri.
 • WABAG’ın geniş çaplı teknolojik ustalığı.
 • Şirketin ARGE çalışmalarının sonuçları.

WABAG, bireysel modellerden oluşan bir yelpaze sunuyor. Randımanlı tesis yönetimine ilişkin en önemli cari kavramlar, şunları içeriyor:

 • Müşavirlik
 • İşletme ve Bakım – Tesis İşletme/Dışardan Tedarik Etme
 • TYİ – Tasarla-Yap-İşlet
 • YSİD – Yap-Sahiplen-İşlet-Devret

Daha fazla bilgi:

 • Hizmetler ve Faydalar
 • Faaliyet Yönetimi Kavramı
sustainable solutions. for a better life