Performans aralığı

Çamur arıtma

WABAG’dan sürdürülebilir çözümler

Modern atık su arıtma tesisleri, son derecede randımanlı olup deşarjları, katı maddeden hemen hemen yoksun olur. Pissu çamuru, yan ürün olarak ortaya çıkarak enerji ve besleyici madde kaynağı olarak kullanılmak üzere kayda değer potansiyele sahip olur. Ne var ki pissu çamurunun kullanılmasının ön koşullarından biri olan doğru arıtma, her şeyden önce, % 95’ten yüksek su içeriğini, kirletici madde yükünü, patojen bakterileri ve kötü kokulu maddeleri azaltır veya giderir

Yapılması gereken bu işler, olgun proses ve tesis yelpazemizle kolayca yerine getirilebilir ve, buna ek olarak, çamurun potansiyelinden yararlanılabilir. Çamurun doğru arıtılmasına yönelik klasik iki proses hazır durumda:

  • Oksijenli çamur çürütme
  • Oksijensiz çamur çürütme

WABAG, ayrıca, daha da yüksek düzeyde oksijensiz çamur çürütme stabilizasyonu için yenilikçi şu prosesi geliştirmiş bulunuyor:

  • Çamur parçalama (BIOZONE-AD® prosesi)

Çamur çürütme, CO2’deki azalmayı kolaylaştırır
Pissu çamurunun arıtılması, arazi dolgularından çıkan, aktif sera gazından oluşan ve atmosfere kaçan yayıntıların böylece daha az olmasından ötürü çevrenin korunmasına kayda değer katkıda bulunur. Pissu çamurunun sürdürülen oksijensiz stabilizasyonu ile birlikte biyogazdan yararlanılması, 1 milyon nufuslu bir kent düşünüldüğünde sera gazlarında 70.000 ton CO2‘ye denk azalma sağlar.

Seçilmiş Referanslar:

 

sustainable solutions. for a better life