Şirketimiz

Uluslararası sistem tedarikçisi

Su: Hayatın esası

Su, yaşamak için yeri doldurulamaz gereklilikte olup WABAG’ın işinin özünü oluşturur. Gerçekten, her gün, bütün dünyadaki insanlara temiz sudan yeteri kadar sağlama amacına yönelik olarak çalışıyoruz.

Şirketimiz:

 • İçme suyu arıtma
 • Sanayi ve proses suyu arıtma
 • Deniz suyu ve hafif tuzlu su tuzsuzlatma
 • Belediye atık suyu arıtma
 • Sanayi atık suyu arıtma
 • Çamur arıtma

sistemlerinin uluslararası tedarikçisi olarak, dünyanın en yenilikçi su arıtma şirketlerinden biri. Yenilikçi ve kendi bünyemizde geliştirilen proseslerimiz,

 • Biyo-filitreden geçirme
 • Hareketli yatak prosesi
 • Diyaframlı filitreden geçirme
 • Nitratsızlatma
 • Oksitleme prosesleri
 • Su ıslah sistemleri
 • Çamur çürütme ve parçalama

gibi göreneksel prosesler ve özgül teknolojiler ile bir araya gelince bize, sıklıkla, karar verdirici rekabet avantajı sağlar. WABAG, ayrıca, dünyadaki—deniz suyunun ve hafif tuzlu suyun tuzsuzlaştırılmasına yönelik (Ters Ozmos, Termik Tuzsuzlatma prosesleri gibi) teknolojilerin eksiksiz bir yelpazesini sunabilecek—birkaç şirketten biri.

WABAG: Bütün yaşam döngüsü boyunca yoldaşınız

WABAG’ın hizmet menzili, bütüncül yaşam döngüsü modelini temel aldığından proje oluşturma aşamasından uzun erimdeki işletme aşamasına kadar uzanır. Şirketimiz, TYİ (Tasarla-Yap-İşlet) ve YİD (Yap-İşlet-Devret) uzmanı olarak uluslararası başarının keyfini çıkarmakta.

 • Müşavirlik
 • Finansman
 • Tasarım
 • Mühendislik
 • Tedarik
 • Yapım
 • İşletmeye alma
 • Satış sonrası hizmet
 • İşletme yönetimi
sustainable solutions. for a better life