Şirketimiz

Felsefemiz

Amacımız, artan sayıda insana temiz içme suyuna ve çevreyle uyumlu şekilde arıtılmış proses suyuna erişim olanağı sağlayarak, bunun yanı sıra belediye ve sanayi atık sularının çevreyle uyumlu şekilde bertaraf edilmesini güvenceye alarak çevrenin korunmasına ve yaşam kalitesinin artmasına büyük ve sürdürülebilir katkıda bulunmak. Yeni teknolojilerin geliştirilmesinde, var olan proseslerin devamlı optimize edilmesinde ve önümüze yeni pazarlar açılmasında bizi ileriye yönelten, bu amaç olmakta. Ardından çabalarımızın başarıyla sonuçlanması, Yeryüzünün en büyük hazinelerinden biri olan, hayatın esası olan suyu güvenceye almakta.

Vizyonumuz: Sürdürülebilir çözümler … daha iyi bir yaşam için.

WABAG, belediye ve sanayi sektöründen müşterilerine güvenilir ve uzman bir ortak olur. Şirket olarak, seçilmiş başlıca ve hedef pazarlarda teknolojik yeterliği güvenceye almayı ve müşterilerine, ortaklarına, çalışanlarına öğrenen bir işletmenin yapıları aracılığıyla ek faydalar yaratmayı amaçlar.

Projelerimizi, göz önüne alınması gereken teknolojik ve ekonomik hususları insansal ve doğasal kaygılarla uyumlulaştırarak uygularız.

Güvene dayalı ortaklık.
Müşterilerimizin gereklerini biliyor ve kendimizi onların ortakları olarak görüyoruz. En-uygunlaştırılmış ve müşteriye uyarlaştırılmış kavramlar hazırlıyoruz. Üstelik, uygulamayla ilgili kalite, hem iddiamız hem etkinliklerimizin ardındaki itici güç oluyor. Müşterilerimiz bize güven duyabiliyorlar.

Sonuna kadar sorumluluk
Sorumlu şekilde hareket ediyoruz. Çözümlerimiz sürdürülebilir olup bu, etkili, randımanlı, dayanıklı, güvenli olduklarını ve ekonomik, çevrebilimsel ve toplumsal bakımdan anlam taşıdıkları anlamına gelir.

İlerleme
İlerici ortak olarak, müşterilerimize yenilikçi en son teknolojileri sağlıyoruz. Bu amaçla, kendi bünyemizde büyük çapta geliştirme çalışması yürütüyoruz.

Sürdürülebilirlik
Kendimizi, yenilenebilir kaynaklara adamış durumdayız. Bundan ötürü, suyun randımanlı şekilde yeniden kullanılabilmesi için artan sayıda teknoloji sunuyoruz.

Adanmışlık
Ismarlama ürünü benzersiz çözümler sunuyoruz. Her değerlendirmeyi yepyeni bir meydan okuma olarak görüyor ve kendimizi, hem müşterilerimize hem projelerine adıyoruz.

Değerli ortak
Müşterilerimizin tesislerinin bütün ömür döngüleri boyunca katma değer oluşturuyoruz. Deneyimimiz ve teknik bilgimiz, somut kar payı sağlıyor.

Yoğunlaşmış güç
Uluslararası seçme pazarlardaki konumumuz, en tepelerde. Randımanımızı, uzmanlıklarımızı hedefli şekilde kullanarak yükseltiyoruz. Uluslararası müşterilerime fiziksel yakınlığı, 18 ülkedeki şubelerimizle sağlıyoruz.

Çalışanlar: En güçlü potansiyel kaynağımız
Çalışanlarımızın kurumsal en büyük varlığımızı temsil ettiklerinin son derecede farkındayız. Çok yönlü ve heyecan verici taahhütlerimizi, uluslararası ortamda güven, haklılık, dürüstlük ile oluşturulmuş bir platformda her gün gerçekleştirmekteler. Yaratıcılığı, çeşitliliği ve kişisel gelişmişliği özendiriyoruz.

sustainable solutions. for a better life